Zastupitelstvo a rada

5. 9. 2022
Program         1. Organizační záležitosti 2. Doporučení AK Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová 3. Původní záměr uzavřít Dodatek č. 1 k dříve uzavřeným…
11. 8. 2022
Program         1. Organizační záležitosti 2. Informace ředitelky příspěvkové organizace 3. Usnesení Nejvyššího soudu ČR v soudním sporu 4.…
8. 8. 2022
Program         1. Organizační záležitosti 2. Přijetí navýšené účelové dotace na podporu sociálních služeb 3. Uzavření hromadné licenční smlouvy o…
11. 7. 2022
Program         1. Organizační záležitosti 2. Darovací smlouva - 3 ks porcelánových dýmek 3. Přijetí finančního daru na úhradu nákladů spojených s…
11. 7. 2022
Program         1. Organizační záležitosti 2. Instalace vjezdové brány 3. Smlouva o zajištění představení „Sylvie“ s Agenturou Familia 4. Smlouva…
24. 6. 2022
Program: 1. Schválení programu 2. Volba návrhové komise 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Zápis z Finančního výboru 5. Rozpočtové opatření č. 1/RM/…
24. 6. 2022
Program         1. Organizační záležitosti 2. Odměna za vedení příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč 3. Žádost o…
30. 5. 2022
Program         1. Organizační záležitosti 2. Informace starosty ohledně prodeje nemovitosti čp. 1 včetně parcely st. 10 a p. č. 2707 vše k. ú.…
25. 5. 2022
Program         1. Organizační záležitosti 2. Umístění sídla pobočného spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Proseč 3. Schválení záměru…
19. 4. 2022
Program         1. Organizační záležitosti 2. Smlouva o přípravě, výstavbě a provozu vodárenské infrastruktury se společnostmi Vodárenská společnost…