Zastupitelstvo a rada

14. 10. 2021
Program         1. Organizační záležitosti 2. Odstoupení vybraného dodavatele ATEX s.r.o. na projekt „Vybavení odborných učeben pavilonu odborných…
12. 10. 2021
Program: Schválení programu Volba návrhové komise Volba ověřovatelů zápisu Zápis z Finančního výboru Jmenování ředitelky ZŠ a MŠ Proseč…
10. 9. 2021
Program         1. Organizační záležitosti 2. Podání žádostí o dotaci na projekt „Demolice domu čp. 1 v Záboří - Proseč“ 3. Schválení projektu „…
3. 9. 2021
Program         1. Organizační záležitosti 2. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě příspěvkové organizace Základní škola a mateřská…
27. 8. 2021
Program         1. Organizační záležitosti 2. Zápis o průběhu konkursního řízení pro výběr uchazeče na pracovní místo ředitelky/ředitele Základní…
27. 8. 2021
Program         1. Organizační záležitosti 2. Protokol o otevírání obálek k veřejné zakázce „Dodávka hasičského dopravního automobilu pro JSDH města…
5. 8. 2021
Program         1. Organizační záležitosti 2. Rozpočtové opatření č. 3/RM/2021 3. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-2001194…
5. 8. 2021
Program         1. Organizační záležitosti 2. Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Sportovní hala Proseč“ 3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o…
23. 7. 2021
Program         1. Organizační záležitosti 2. Poskytnutí materiální pomoci lidem zasaženým tornádem na Hodonínsku s Břeclavsku 3. Poskytnutí…
12. 7. 2021
Program         1. Organizační záležitosti 2. Zrušení veřejné zakázky „Dodávka hasičského dopravního automobilu pro JSDH města Proseč“ 3.…