Zastupitelstvo a rada

24. 3. 2023
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2023, které se uskuteční v pondělí dne 3. dubna 2023 v 16:30 hodin v zasedací místnosti …
8. 2. 2023
Program: 1. Schválení programu 2. Volba ověřovatelů zápisu 3. Zápis z finančního výboru č. 2 4. Návrh rozpočtu města na rok 2023 5. Plnění rozpočtu…
20. 1. 2023
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Proseč č. 1/2023, které se uskuteční v pondělí dne 30. ledna 2023 v 16:30 hodin v zasedací místnosti …
6. 12. 2022
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Proseč č. 6/2022, které se uskuteční ve čtvrtek dne 15. prosince 2022 v 16 hodin v zasedací místnosti …
21. 11. 2022
Program         1. Organizační záležitosti 2. Výběr dodavatele akce „Město Proseč: Místní energetická koncepce 3. Výběr dodavatele akce „Město…
31. 10. 2022
Program        1. Organizační záležitosti 2. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Obytný soubor „VYHLÍDKA“ – Proseč – I. etapa –…
18. 10. 2022
Program: - složení slibu členů Zastupitelstva města Proseč - organizační záležitosti - určení počtu místostarostů - určení funkcí, které budou…
5. 10. 2022
Program: 1. Schválení programu 2. Volba návrhové komise 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Zápis z Finančního výboru 5. Rozpočtové opatření č. 4/RM/…
30. 9. 2022
Program         1. Organizační záležitosti 2. Prodej či směna pozemku 3. Vlhkost v ordinaci praktického lékaře 4. Cenová nabídka na dodávku a…