OZV č. 6/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Printer Friendly, PDF & Email
Platná od
Platná do
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
Platnost vyhlášky
Platné
Číslo vyhlášky
6/2019
Dokumenty
11. 12. 2019 11. 12. 2020