OZV č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Printer Friendly, PDF & Email
Platná od
Platná do
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
Platnost vyhlášky
Platné
Číslo vyhlášky
OZV/1/2017
Dokumenty
14. 12. 2017 3. 1. 2019