Úřední deska - archiv

Název Vyvěšeno od Vyvěšeno do Typ dokumentu
Veřejná vyhláška - dopravní omezení - uzavírka chodníku podél č. p. 137, ulice Borská, Proseč Dopravní omezení
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 Ostatní
Veřejná vyhláška - schválení stavebního záměru: Obytný soubor "Vyhlídka" - Proseč, technická infrastruktura, SO 101 - Místní komunikace Veřejná vyhláška
Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Proseč č. 3/2021 Informace pro občany
Záměr pronájmu části parcely č. 85/3 v k. ú. Podměsti Prodej a pronájem majetku
Záměr prodeje pozemku p. č. 1260/1 v k. ú. Martinice u Skutče Prodej a pronájem majetku
Záměr prodeje pozemku p. č. 2977/16 v k. ú. Česká Rybná Prodej a pronájem majetku
Záměr prodeje části pozemku p. č. 2973 v k. ú. Česká Rybná Prodej a pronájem majetku
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje - nábor Ostatní
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na silnici III/354 2 a navazující silnici III/354 9 v místní části Česká Rybná Veřejná vyhláška
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků ve městě Proseč pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 Ostatní
Jednání Rady města Proseč č. 22/2021 Zastupitelstvo a rada
Jednání Rady města Proseč č. 21/2021 Zastupitelstvo a rada
Veřejná vyhláška - úplná uzavírka silnice III/354 5 od konce obce Proseč po křižovatku se silnicí III/354 10 Veřejná vyhláška
Záměr pronájmu části parcely č. 2562/1 v k. ú. Martinice u Skutče Prodej a pronájem majetku
Záměr pronájmu části parcely č. 203/2 v k. ú. Proseč u Skutče Prodej a pronájem majetku
Záměr prodeje části parcely č. 1881/1 v k. ú. Proseč u Skutče Prodej a pronájem majetku
Záměr prodeje části parcely č. 671/14 v k. ú. Podměstí Prodej a pronájem majetku
Jednání Rady města Proseč č. 20/2021 Zastupitelstvo a rada
Veřejná zakázka - Dodávka DA pro JSDH města Proseč Veřejná zakázka
Záměr prodeje částí parcel č. 6 a 7 v k. ú. Česká Rybná Prodej a pronájem majetku
Záměr prodeje parcely č. 1953/2, 119/4 a 54 v k. ú. Proseč u Skutče Prodej a pronájem majetku
Veřejná vyhláška - Obytný soubor "Vyhlídka" - Proseč, technická infrastruktura, SO 101 - Místní komunikace Veřejná vyhláška
Jednání Rady města Proseč č. 19/2021 Zastupitelstvo a rada
Jednání Rady města Proseč č. 18/2021 Zastupitelstvo a rada
Veřejná vyhláška o zahájení řízení o povolení trhacích prací velkého a malého rozsahu prováděných při výstavbě „Krounka, Kutřín, výstavba poldru“ Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na silnici III/354 2 a silnici III/354 9 v místní části Česká Rybná Veřejná vyhláška
Nařízení města Chrudim č. 1/2021 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy Veřejná vyhláška
Jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2021 Zastupitelstvo a rada
Jednání Rady města Proseč č. 17/2021 Zastupitelstvo a rada