Výstava králíků, holubů a drůbeže pořádaná Českým svazem chovatelů Proseč