Jak bezpečný je svět, ve kterém žijeme? - Gen. Ing. Andor Šándor