Kontakty

Printer Friendly, PDF & Email

Město Proseč
náměstí Dr. Tošovského 18

539 44 Proseč

 • tel.: 469 321 137 (hlasový rozcestník)
 • fax: 469 321 327
 • e-mail: mesto@prosec.cz
 • web: www.prosec.cz
 • IČO: 00270741
 • DIČ: CZ00270741 (plátci DPH - pouze na některé činnosti)
 • Datová schránka: mgdb3h7
   
 • Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 • Číslo účtu: 1141642319/0800
 • IBAN: CZ64 0800 0000 0011 4164 2319
   
 • Bankovní spojení: ČNB (pro dotace a veřejné transféry)
 • Číslo účtu: 94-2418531/0710

Fakturační údaje:

Město Proseč
náměstí Dr. Tošovského 18
539 44 Proseč
IČO: 00270741
DIČ: CZ00270741

 

Úřední hodiny pro veřejnost:

Pondělí 8:00 - 11:30

12:30 - 17:00

Úterý 7:00 - 11:30

12:30 - 15:30

Středa 8:00 - 11:30

12:30 - 16:00

Pátek 7:00 - 11:30

12:30 - 14:00

Čtvrtek je vyhrazený na administrativní činnost úředníků a jejich pracovní činnost mimo budovu městského úřadu (místní šetření, spolupráce s jinými orgány státní správy apod.). V tyto dny může být také přijímána veřejnost pro řešení svých záležitostí, doporučujeme domluvit si schůzku telefonicky, elektronické či osobně předem s konkrétním úředníkem.

Informace pro bezhotovostní platby poplatků pro rok 2021

 

Organizační struktura a kontakty:

Vedení úřadu:

Hospodářsko-správní odbor:

 • Bc. Pavel Raba
 • vedoucí odboru městského úřadu
 • e-mail: raba@prosec.cz, tel.: 468 005 022

Oddělení finanční a majetkové:

 • Marie Zaninová
 • vedoucí oddělení finančního a majetkového
 • hlavní účetní, rozpočtářka, referentka hospodaření s majetkem ÚSC
 • e-mail: uctarna@prosec.cz, zaninova@prosec.cz, tel.: 468 005 025
   
 • Ing. Veronika Macháčková
 • účetní, referentka hospodaření s majetkem ÚSC, fakturace, stočné, volby, zpravodaj
 • e-mail: fakturace@prosec.cz, machackova@prosec.cz, tel.: 728 366 359, 468 005 025

Stavební úřad:

Oddělení správní a sociální:

 • Stanislava Češková
 • vedoucí oddělení správního a sociálního
 • vedoucí organizační složky Pečovatelská služba Proseč
 • matrika, evidence obyvatel, podatelna, Czech POINT, vidimace a legalizace
 • e-mail: matrika@prosec.cz, ceskova@prosec.cz, tel.: 468 005 021
 • Bc. Kateřina Jetmarová
 • asistentka vedení města
 • Czech POINT, vidimace a legalizace
 • e-mail: jetmarova@prosec.cz, tel.: 468 005 030

Oddělení kultury a cestovního ruchu:

 • Bc. Ondřej Klofát
 • vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu
 • kulturní a společenské akce města, kino, propagace města, spolupráce s DSO
 • e-mail: klofat@prosec.cz, tel.: 776 708 029