Informace k rekonstrukci komunikace II/359 - ulice Podměstská

Informace k rekonstrukci komunikace II/359 - ulice Podměstská
Printer Friendly, PDF & Email

Informace k rekonstrukci komunikace II/359 - ulice Podměstská - II. etapa

Jak jsme občany informovali v Prosečském zpravodaji č. 6/2018, tak od července probíhají práce na rekonstrukci komunikace II/359, které provádí Pardubický kraj. Na základě jednání s vybraným zhotovitelem, kterým se stala firma SWIETELSKY stavební, přinášíme aktuální informace o průběhu uzavírek a termínech realizace v rámci II. etapy.
V rámci I. etapy byly odebrány všechny vrchní vrstvy komunikace v celé délce téměř 1000 m, provedena sanace narušených podkladních vrstev a provedena demolice původního mostu u benzínové pumpy. V průběhu realizace byly odebrány také poškozené silniční obruby, součástí projektu je založení nových obrub a především doplnění obrub chybějících v celém intravilánu města.

V průběhu realizace byly opravena neplánověně dešťová kanalizace u BPK a provedena již plánovaně výměna všech poklopů na splaškové kanalizaci v majetku města. Vodárenská společnost Chrudim provedla také výspravu své vodovní sítě a vyměnila poškozené vodovodní armatury. Město navíc provedlo již přípravu na realizaci připravovaného akce Kanalizace Proseč - VI. etapa, aby nemuselo vstupovat do nové komunikace. Zakončení I. etapy je položení nových vrchních vrstev komunikace.

Druhá etapa bude zahájena 1. 10. a potrvá oficiálně až do 20. 12. 2018. V rámci II. etapy bude provedena úprava křižovatky na Zderaz a Bor u Skutče a provedeno narovnání komunikace na náměstí, aby se vyrovnalo současné vychýlení napojení na křižovatku uprostřed náměstí. Na základě nové modelace budou založeny nové žulové obruby a provedeno nahrazení asfaltu za žulovou dlažbu v rámci celého řešeného úseku. Součástí II. etapy je dokončení mostu, průjezdný bude 20. 10. 2018, ovšem pouze pro potřeby místních občanů. Oficiálně bude prezentována plná uzavírka až do prosince, protože bude stále uzavřena křižovatka na náměstí. Místní občané si cestu po místních komunikacích jistě snadno najdou, přes ulici Za Potokem nebo přes ulici Průmyslovou.

Objízdná trasa pro autobusy bude vedena kolem Jednoty COOP a fotbalového hřiště, bohužel jiné možnosti nejsou. Z tohoto důvodu bude nejen parkování, ale i zastavení v této trase zcela zakázáno. Návštěvníky Jednoty COOP prosíme o obezřetnost a spolupráci. Pokud jedete nakupovat autem, doporučujeme zaparkovat na vhodnějším místě na náměstí a do COOPu si dojít pěšky.
Občany, kteří zde bydlí, prosíme o trpělivost, toleranci a také, aby si svá vozidla parkovali na náhradních místech až do konce uzavírky.

Oficiální objízdné trasy budou III/357 Proseč - II/357 Borová - I/34 Borová - I/34 Krouna - II/354 Krouna - II/354 křiž. S II/358 u Předhradí - II/358 Perálec - II/358 Zderaz. Na příjezdových komunikacích bude oficiálně značeno, že Proseč je zcela nepůjezdná, aby se předešlo případným dopravním komplikacím a většina dopravy se odkláněla včas.

V průběhu měsíce října budou městem zahájeny také opravy poškozených chodníků, s dokončením počítáme dle počasí, nejpozději však na jaře 2019. V příštím roce budou rovněž zahájeny práce na doplnění nových chodníků.

Omlouváme se rovněž jménem Pardubického kraje a města Proseč za všechny se stavbou související komplikace, ale bez nich není možné opravu provést.

Jan Macháček, starosta města Proseč 

***

Informace k rekonstrukci komunikace II/359 - ulice Podměstská - I. etapa

Jak jsme již občany informovali v Prosečském zpravodaji, tak od července budou zahájeny práce na rekonstrukci komunikace II/359, které bude provádět Pardubický kraj. Na základě jednání s vybraným zhotovitelem, kterým se stala firma SWIETELSKY stavební, přinášíme aktuální informace o průběhu uzavírek a termínech realizace.

Stavební práce budou zahájeny v polovině července. Práce byly rozděleny na dvě etapy. První etapa bude zahájena v červenci a bude se týkat kompletní ulice Podměstská včetně mostu u benzínové pumpy. Druhá etapa bude zahájena v říjnu a bude se týkat předláždění částí náměstí u COOPu, kde bude nahrazen asfalt za žulovou dlažbu, založeny nové obruby pro chodníky a také bude provedena úprava křižovatky na Zderaz a Bor u Skutče.

Dopravní uzavírka první etapy bude úplná a bude trvat od 16. 7. až do 30. 9 2018. V tomto období bude zakázáno bez předchozí domluvy se stavební firmou vjíždět na staveniště. Občany, kteří zde bydlí, prosíme o trpělivost, toleranci a také, aby si svá vozidla parkovali na náhradních místech mimo tuto ulici v době úplné uzavírky.

Oficiální objízdné trasy budou řešeny dle situace přes Proseč křižovatka II/359 s II/357 – II/357 Bor u Skutče – II/357 směr Polanka – II/357 křižovatka s II/358 – II/358 Zderaz.

Termíny a průběh uzavírek druhé etapy jsou ještě v jednání, budeme o nich informovat opět v dalším čísle zpravodaje.
Omlouváme se rovněž jménem Pardubického kraje a města Proseč za všechny se stavbou související komplikace, ale bez nich není možné opravu provést.

Jan Macháček, starosta města Proseč 

Dokumenty
16. 7. 2018 28. 1. 2019