Zateplení č.p. 298, Proseč

Printer Friendly, PDF & Email
Zadavatel
Město Proseč
Předpokládaná hodnota
zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3)
Předmět zakázky
Zakázka na stavební práce
Způsob zadání
Podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Platnost do
Status zakázky
Veřejná zakázka
Stav zakázky
Ukončeno

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je zateplení části obvodového pláště objektu zdravotního střediska a stropu nad 2.NP v rozsahu dle projektové dokumentace s názvem „Zateplení bytového domu č.p. 298 – učitelská bytovka“, zpracované Ivanou Šafránkovou, zak. číslo 17/2009 z měsíce 10/2009, která je v elektronické podobě přílohou této zadávací dokumentace.

Prodloužena lhůta pro podání nabídek do 11. 4. 2012 do 15.00 hodin.

Dokumenty
21. 3. 2012 5. 8. 2013