Rodinné centrum MIKEŠ

Printer Friendly, PDF & Email
Adresa
Proseč 1, 539 44 Proseč u Skutče
Kategorie
Organizace - spolky
Kontaktní osoba
Ludmila Dostálová

Popis činnosti

RC Mikeš nabízí rodinám v Proseči a okolí prostor a program k aktivnímu trávení času s předškol. dětmi. Našim cílem je rozvoj osob. a rodič. dovedností, podpora angažovanosti otců v rodin. životě a podpora růstu angaž. klientů v programech RC.

Popis vybavení

RC se nachází na Římskokatolické faře v Proseči. K dispozici 3 vybavené místnosti, samostatné soc. zařízení a hřiště. Prostory byvaveny příslušenstvím odpovídajícím potřebám RC: pracovna - stolečky, židle, výtvarné potřeby; herna - hračky, dětský nábytek; sociální zařízení - přizpůsobeno potřebám dětí.

Věkové zaměření

Rodiny s dětmi do 7 let

Členství

NE/ Rodiny s dětmi do 7 let se mohou zúčastnit každého programu RC Mikeš. Příspěvek za program 10,- Kč za dítě, za každého dalšího sourozence 5,- Kč. Příspěvky za náročnější programy se pohybují od 20,- do 50,- Kč.

Financování

Farní charita Nové Hrady, Farní společenství Proseč, Ministerstvo práce a sociálních věcí (dotace) a Pardubický kraj (dotace).