Kanalizace Proseč – stoka „4“

Printer Friendly, PDF & Email
Zadavatel
Město Proseč
Předpokládaná hodnota
zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3)
Předmět zakázky
Zakázka na stavební práce
Způsob zadání
Podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Platná od
Platnost do
Status zakázky
Veřejná zakázka
Stav zakázky
Ukončeno

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je vybudování kanalizace části městské kanalizace v rozsahu dle projektové dokumentace.

Stavbou bude zajištěno odkanalizování území obce, kde není vybudovaná splašková kanalizace. Jedná se o trvalou stavbu, novostavbu vodního díla. Stavbou bude řešeno odvedení a likvidace splaškových odpadních vod z 6 stávajících rodinných domů a z 1 plánovaného RD v lokalitě Záboří na katastru města Proseč. Kanalizace bude splašková, napojena na stávající kanalizaci, která je ukončena v ČOV. K předávacímu protokolu díla bude přiloženo geodetické zaměření skutečného provedení stavby, zkouška těsnosti kanalizace a kamerová prohlídka dokončené stavby. Místa, kde nebude možné dodržet prostorovou normu pro uložení podzemních sítí, budou na místě stavby řešena s jejich správci po skutečném vytyčení.

Při realizaci bude nutné respektovat podmínky dané stavebním povolením č.j. CR03916/2014 OŽP/Ku ze dne 30. 5. 2014.

http://www.mestoprosec.cz/mesto/projekty-mesta/kanalizace-prosec-%E2%80%93-stoka-%E2%80%9E4%E2%80%9C

Dokumenty
sod12_14.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:48
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
13. 11. 2013 25. 9. 2014