ERGOTEP, družstvo invalidů (e-komerce, distribuční služby)