Obecně závazné vyhlášky a nařízení města Proseč

Číslo vyhlášky Název Platná od Seřadit vzestupně Platná do Soubor
OZV/01/2014 OZV č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1. 1. 2015 ozv_1_2015_12275.pdf
S/01/2014 Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč 4. 3. 2014 smernice_frb_01_2014.pdf
P/01/2014 Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč - Aktualizace 2 1. 1. 2014 pravidla_pro_pronajimani_pozemku_ve_vlastnictvi_mesta_prosec_aktualizace2.pdf
OZV/02/2013 OZV č. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1. 1. 2014 ozv_2_2013_o_poplatku_za_odpady_pdf_714601.pdf
OZV/03/2013 OZV č. 3/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč 1. 1. 2014 ozv_3_2013_o_stanoveni_systemu_shromazdovani_pdf_142561.pdf
N/02/2013 Nařízení města Proseč č. 2/2013, tržní řád města Proseč 1. 8. 2013 n-02-2013_trzni_rad.pdf
N/01/2013 Nařízení města Proseč č.1/2013, zákaz podomního a pochůzkového prodeje 1. 6. 2013 zadost.pdf
OZV/01/2013 OZV č. 1/2013, o zrušení městské policie 27. 5. 2013 ozv_1_2013_o_zruseni_mestske_policie.pdf
S/05/2012 Směrnice č. 5/2012, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1. 1. 2013 smernice_o_zadavani_verejnych_zakazek_maleho_rozsahu.pdf
P/01/2012 Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit 23. 10. 2012 pravidla_pro_poskytovani_prispevku_z_rozpoctu.pdf