Výběrové řízení Město Skuteč - „referent územního plánování a stavebního řádu, referent hospodaření s majetkem státu a územních samosprávných celků“