Jednání Zastupitelstva města Proseč č. 6/2020

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
6/2020
Kategorie
Zastupitelstvo města
Datum konání
9. 12. 2020
Datum vyvěšení na úřední desce
14. 12. 2020
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
14. 1. 2021

Program:

 1. Schválení programu
 2. Volba návrhové komise
 3. Volba ověřovatelů zápisu
 4. Rozpočtové provizorium města Proseč na rok 2021
 5. Rozpočtové opatření č. 5/RM/2020
 6. Rozpočtové opatření č. 6/RM/2020
 7. Rozpočtové opatření č. 7/RM/2020
 8. Rozpočtové opatření č. 8/RM/2020
 9. Rozpočtové opatření č. 9/RM/2020
 10. Rozpočtové opatření č. 1/ZM/2020
 11. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020
 12. Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč a rozpočtový výhled do roku 2024
 13. Odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč
 14. Vznik základní odborové organizace v rámci příspěvkové organizace
 15. Pozemky
 16. Návrh změny katastrální hranice mezi k. ú. Proseč u Skutče a k. ú. Záboří u Proseče
 17. Jednání s ORP Chrudim ve věci instalace stacionárního měření rychlosti vozidel
 18. Usnesení
Dokumenty