Jednání Rady města Proseč č. 9/2019

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
9/2019
Kategorie
Rada města
Datum konání
9. 4. 2019
Datum vyvěšení na úřední desce
16. 4. 2019
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
16. 5. 2019

Program:                        

1. Organizační záležitosti

2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s PODA a.s.

3. Účast příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Proseč v projektu „Výzva č. 2_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání“

4. Cenová nabídka Techdor s.r.o. na vypracování PD pro provádění stavby na akci „Stavební úpravy a zateplení obvodového pláště stavby Obecní dům č.p. 137 v Proseči“

5. Podání žádosti ČS o zpracování nabídky na dlouhodobý investiční úvěr

6. Informace starosty o jednání ve vztahu ke zkrácení vázací doby 59 bytových jednotek

7. Žádost SH ČMS – SDH Jarošov o věcné ceny pro soutěžící

8. Záměr prodeje části p.p.č. 1579/16, k.ú. Záboří u Proseče

9. Záměr prodeje části p.p.č. 671/1, k.ú. Podměstí

10. Cenová nabídka VS Chrudim na akci „Proseč - MČ Česká Rybná - rozšíření vodovodu“

11. Plnění rozpočtu města ke dni 31. 3. 2019

12. Kupní smlouva na prodej movité věci

Dokumenty
u_rm_9_19.pdf
Út, 04/16/2019 - 06:14
Karolína Víchová
Thumbnail
Soubor(y)
Kategorie dokumentu