Jednání Rady města Proseč č. 4/2019

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
4/2019
Kategorie
Rada města
Datum konání
19. 2. 0201
Datum vyvěšení na úřední desce
26. 2. 2019
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
26. 3. 2019

Program:

1. Organizační záležitosti

2. Informace starosty o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou

3. Podání přihlášky do soutěže Interiér roku

4. Zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1876/1 v k.ú. Proseč u Skutče

5. Cenová nabídka firmy EGRANT s.r.o. (IČ: 031 65 400)

6. Přidělení bytu č. 2 v čp. 372

7. Souhlas s umístěním stavby nového RD na p.p.č. 1562/1 v k.ú. Záboří u Proseče

8. Souhlas s umístěním stavby nového RD na p.p.č. 1562/3 v k.ú. Záboří u Proseče

9. Souhlas s umístěním stavby nového RD na p.p.č. 1569/1 v k.ú. Záboří u Proseče

10. Smlouva o zřízení věcného břemene–služebnosti č. IV-12-2017177/VB/1

11. Stížnost na úpravu obecní cesty v České Rybné

12. Cenová nabídka Truhlářství Pavel Skala (IČ: 626 89 827)

Dokumenty