Jednání Rady města Proseč č. 25/2019

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
25/2019
Kategorie
Rada města
Datum konání
12. 11. 2019
Datum vyvěšení na úřední desce
11. 12. 2019
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
11. 1. 2020

1. Program

1. Organizační záležitosti
2. Protokol č.10/2019 o výsledku řádné kontroly MÚ Chrudim na oddělení
Matrik
3. Interpelace na Roberta Plagu, ministra školství, mládeže a tělovýchovy,
ve věci podpory výstavby sportovní haly
4. Stanovení výše stočného pro rok 2020 pro lokality Proseč, Podměstí,
Záboří a Bor u Skutče
5. Zápis z kulturní komise ze dne 21.10.2019
6. Informace starosty o vyhlášených dotačních programech Pardubického
kraje v oblasti sportu a volnočasových aktivit
7. Nabídka pojištění právní ochrany firmy D.A.S. Rechtsschutz AG
8. Připojení se dne 17.listopadu k celorepublikové akci, zvonění zvonů a
zaznění vzkazu Paměti národa k výročí sametové revoluce
9. Žádost příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Proseč o
schválení věcného daru do žákovské knihovny
10. Informaci spolku Naše Martinice k vznesenému dotazu týkající se značek
podél komunikace
11. Informaci o neobsazení bytu č. 4 v ulici Školní čp. 344
12. Přidělení bytu č. 4 v ulici Školní čp. 344
13. Rozhodnutí České inspekce životního prostředí o uložení pokuty
14. Zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 2624/2 v k.ú. Záboří u Proseče
15. Zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 1554/2 v k.ú. Proseč u Skutče

Dokumenty
z_rm_25_19web_0.pdf
Čt, 01/16/2020 - 10:11
Karolína Víchová
Thumbnail
u_rm_25_19web_0.pdf
Čt, 01/16/2020 - 10:20
Karolína Víchová
Thumbnail