Jednání rady města Proseč č. 23/2020

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
23/2020
Kategorie
Rada města
Datum konání
8. 10. 2020
Datum vyvěšení na úřední desce
15. 10. 2020
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
15. 11. 2020

Program

1. Organizační záležitosti

2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007978/SOBS VB/02 s firmou ČEZ Distribuce, a.s.

3. Přijetí účelového daru na obědové služby v rámci charitativního projektu ,,Obědy pro děti“ společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

4. Nabídka Unie práv zvířat z.s

5. Pronájem části pozemku p. č. 673/1 v k. ú. Podměstí na dobu neurčitou

6. Pronájem části pozemku p. č. 1279/16 v k. ú. Proseč u Skutče na dobu 10 let

7. Usnesení Vlády ČR č. 957 ze dne 30. října 2020 o vyhlášení nouzového stavu

8. Nařízení rady města s účinností od 9. 10. 2020 do odvolání v souladu s usnesením Vlády ČR č. 998 ze dne 8. 10. 2020 a v souladu s usnesením Vlády ČR č. 957, kterým se vyhlásil nouzový stav, ze dne 30. 9. 2020

9. Aktualizovaná příloha ke smlouvě č. 27/2008 po revizích pozemku v letech 2019 a 2020 s Rolnickým družstvem Krouna

10. Žádost majitelů nemovitostí č. p. __, č. p. __ v ulici Terézy Novákové a pozemkové parcely č. ___ k. ú. Proseč u Skutče o zřízení věcného břemene za účelem vjezdu a výjezdu osobních aut a invalidního vozíku

11. Žádost majitelů nemovitostí č. p. __, č. p. __ v ulici Terézy Novákové a pozemkové parcely č. ___ k. ú. Proseč u Skutče o umístění optického zrcadla

12. Cenová nabídka společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

13. zveřejnění záměru směny (vzájemného prodeje) pozemků p. č. 1768/11, 1775, 1780/1 a 1784 všechny na k. ú. Paseky u Proseče v majetku města Proseč za pozemek p. č. 2652/2 na k. ú. Paseky u Proseče

14. Ukončení nájmu bytu č. _ v domě s pečovatelskou službou

Dokumenty