Jednání Rady města Proseč č. 23/2019

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
23/2019
Kategorie
Rada města
Datum konání
14. 10. 2019
Datum vyvěšení na úřední desce
13. 11. 2019
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
13. 12. 2019

Program:
1.Organizační záležitosti
2.Nabídka na vypracování GP rozpracování lokality ,,Vyhlídka“
3.Rozsudek ve věci soudního sporu o určení neplatnosti výpovědi
z pracovního poměru, proti Základní škole a mateřské škole Proseč
4.Nabídka pojištění právní ochrany pro město Proseč od firmy D.A.S.
RECHTSSCHUTZ AG (IČ:03450872)
5. Pojistná smlouva s pojišťovnou Allianz a.s. na pojištění odpovědnosti
zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli
6. Cenová nabídka Jiřího Javůrka (IČ:45516456) na pořízení zásahových
obleků pro jednotku SDH Proseč
7. Pravidla pro projekt ,,Participační rozpočet 2020 v Proseči“
8. Náměty klubu seniorů k Programu rozvoje města Proseč na období 2019-
2026
9. Zápisy z jednání kulturní komise konané dne 26.8.2019
10. Umístění směrových označníku na ulici Pasecká a Zabořská na základě
žádosti firmy Ergotep, družstvo invalidů (IČ: 25997815)
11.Vyrozumění o odročení jednání u soudu
12. Dodatek znaleckého posudku č.1934/26/2019 a nové znění smlouvy
č.2004S18/49 s Státním pozemkovým úřadem (IČ:01312774)
13. uzavření smluv č.ASA50009463 a č.ASA50009464 s firmou Amper
Market, a.s. (IČ:24128376)
14. Cenová nabídka firmy EGRANT s.r.o., (IČ:03165400) na poradenské,
analytické a konzultační služby
15. Smlouva č.19_SOP_01_4121584309 s ČEZ Distribuce, a.s.
(IČ:24729035)

Dokumenty
u_rm_23_19web.pdf
St, 11/13/2019 - 15:52
Karolína Víchová
Thumbnail
Soubor(y)
z_rm_23_19web.pdf
St, 11/13/2019 - 15:53
Karolína Víchová
Thumbnail
Soubor(y)