Jednání rady města Proseč č. 2/2021

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
2/2021
Kategorie
Rada města
Datum konání
25. 1. 2021
Datum vyvěšení na úřední desce
1. 2. 2021
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
1. 3. 2021

Program        

1. Organizační záležitosti

2. Informace z jednání s ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč

3. Přijetí věcného daru od SRPDŠ při ZŠ Proseč pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč

4. Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 1152 v k. ú. Miřetín

5. Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 1329/1 a 1327 vše k.ú. Proseč u Skutče

6. Přidělení a pronájem bytu č. 4 v majetku města na adrese Školní čp. 344

7. Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s firmou IMAPRO s.r.o.

8. Aktualizace Provozního řádu MSC Sokolovna včetně ceníku za pronájem, energie a služby

9. Pravidla a aktualizace ceníku inzerce v radničním periodiku Prosečský zpravodaj

Dokumenty