Jednání Rady města Proseč č. 2/2020

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
2/2020
Kategorie
Rada města
Datum konání
28. 1. 2020
Datum vyvěšení na úřední desce
27. 2. 2020
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
27. 3. 2020

1. Program

1. Organizační záležitosti
2. Návrhy a pořízení dresů od firmy JER53Y pro Florbalové družstvo ZŠ
Proseč
3. Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení skupiny ZRNÍ s.r.o.
4. Žádost na podporu v oblasti sportu a volnočasových aktivit v roce 2020
5. Podání žádosti na projekty ,,Vybavení odborných učeben pavilonu
odborných učeben školy Proseč“
6. Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ve věci žaloby,
Římskokatolické farnosti Proseč u Skutče, proti městu Proseč a Státnímu
pozemkovému úřadu
7. Přidělení bytu č.1 v čp. 372 Proseč
8. Přijetí daru od firmy Iveco Czech Republic, a.s. pro Jednotku sboru
dobrovolných hasičů Proseč
9. Zápis ze schůzky kulturní komise ze dne 20.1.2020
10. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2019
11. Partnerská smlouva se Sdružením obcí Toulovcovy Maštale
12. Souhlasné stanovisko a podmínky na základě žádosti firmy PEN projekty
13. Žádost spolku Lungta připojení se k akci ,,Vlajka pro Tibet“
14. Příkazní smlouva od firmy VIA Consult a.s. na komplexní organizační a
věcné zajištění zadávacího zařízení k veřejné zakázce ,,Kanalizace Proseč
– VI .etapa
15. Změna jednatelů společnosti Kadlec a spol., spol. s r.o.

Dokumenty
u_rm_02_20web.pdf
Čt, 03/05/2020 - 09:58
Karolína Víchová
Thumbnail
Soubor(y)
z_rm_2_20web.pdf
Čt, 03/05/2020 - 10:00
Karolína Víchová
Thumbnail
Soubor(y)