Jednání Rady města Proseč č. 13/2019

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
13/2019
Kategorie
Rada města
Datum konání
3. 6. 2019
Datum vyvěšení na úřední desce
7. 6. 2019
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
7. 7. 2019

Program:                        

1. Organizační záležitosti

2. Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové

3. Protokol o vyhlášení rozsudku Okresního soudu v Chrudimi ze dne 20.5.2019

4. Zápis z jednání ve věci mimosoudního vyřešení sporu

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s.

6. Neposkytnutí dotace „PROSEČ – Dostavba pavilonu odborných učeben ZŠ“

7. Protokol o otevírání a posouzení nabídek „VO Česká Rybná“

8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s VČE – montáže, a.s.

9.Účast města Proseč na Pietní vzpomínce k 77. výročí vyhlazení osady Ležáky

10. Žádost o odvodnění obecní komunikace v k.ú. Česká Rybná

11. Cenová nabídka na založení květinového záhonu u MSC Sokolovna

12. Cenová nabídka na zpracování PD ve stupni DÚR-DSP akce „Proseč – místní část Česká Rybná, rozšíření vodovodu“

13. Žádost organizace Junák – český skaut, středisko Toulovec Proseč, z. s. o dodávku pitné vody

Dokumenty