Jednání Rady města Proseč č. 12/2019

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
12/2019
Kategorie
Rada města
Datum konání
21. 5. 2019
Datum vyvěšení na úřední desce
24. 5. 2019
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
24. 6. 2019

Program:                        

1. Organizační záležitosti

2. Smlouva o zajištění představení s Agenturou Familie

3. Rozpočtová opatření č. 1/RM/2019

4. Přijetí neinvestiční dotace v rámci rozdělení finančních prostředků z Mikroregionu Litomyšlsko

5. Kontrola v přenesené působnosti stavebního úřadu provedená zaměstnanci Krajského úřadu Pardubice

6. Povolení na akci „Rekonstrukce mostu ev. č. 35723-1 Proseč, SO 340 Přeložka vodovodu“

7. Záměr směny části pozemku v k.ú. Česká Rybná

8. Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Proseč u Skutče

9. Žádost o neúčtování stočného u objektu čp. 125, Terézy Novákové

10. Žádost o prodloužení Pachtovních smluv s nabídkou navýšení pachtovného

11. Nabídka na zavedení radarů na měření rychlosti vozidel

12. Žádost Městské knihovny o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna

13. Žádost České pošty o opravu soc. zařízení pobočky pošty Proseč

14. Zápis č. 2/2019 z jednání Kontrolního výboru města Proseč

15. Návrh na vytvoření nového dětského hřiště v lokalitě Čechalova

16. Smlouva o zpracování osobních údajů s Asseco Solutions, a.s.

17. Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit ze dne 10.4.2019

18. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 města Proseč

19. Plnění rozpočtu města Proseč ke dni 30.4.2019

20. Studie revitalizace skládky pod Pasekami

21. Řešení narovnání majetkoprávních vztahů v ulici Budislavská

Dokumenty