Jednání rady města Proseč č. 1/2021

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
1/2021
Kategorie
Rada města
Datum konání
18. 1. 2021
Datum vyvěšení na úřední desce
25. 1. 2021
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
25. 2. 2021

Program      

1. Organizační záležitosti

2. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Sportovní hala Proseč“

3. Zadávací dokumentace a vypsání zadávacího řízení na zhotovitele akce „Rekonstrukce Obecního domu č. p. 137“

4. Smlouva o zřízení služebnosti č. 16010-044167 s firmou CETIN a.s.

5. Smlouva o poskytování služby – zasílání varovných a výstražných zpráv prostřednictvím SMS s městem Chrudim

6. Aktualizovaná smlouva o dílo na svoz a likvidaci odpadu s Technickými službami Hlinsko, s. r. o.

7. Plnění rozpočtu města Proseč k 31. 12. 2020

8. Aktualizace Řádu veřejného pohřebiště města Proseč s účinností od 18. 1. 2021

9. Nabídka firmy Alza.cz a.s. na umístění AlzaBoxu ve městě Proseč

10. Informace odborové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč k provozu školního zařízení od ledna 2021

11. Cenová nabídka firmy Envicoms s.r.o. na rámcové posouzení stavu vybraných objektů - vodních nádrží a ploch v majetku města Proseč

12. Žádost majitelky nemovitosti v České Rybné o úpravu kontejnerů na plast

13. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 670/2 v k. ú. Podměstí

14. Zveřejnění záměru prodeje pozemků dle nového GP č. 895-1282/2020 p. č. 1882/3 a 119/8 v k. ú. Proseč u Skutče

15. Žádost Spolku Lungta o připojení města Proseč k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“

16. Odstoupení od smlouvy na základě žádosti ohledně prodeje pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1600/47 v k. ú. Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“

17. Odstoupení od smlouvy na základě žádosti ohledně prodeje pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1579/38 v k. ú. Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“

Dokumenty