Jednání Rady města Proseč č. 1/2019

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
1/2019
Kategorie
Rada města
Datum konání
8. 1. 2019
Datum vyvěšení na úřední desce
22. 1. 2019
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
22. 2. 2019

Program:

1. Organizační záležitosti

2. Podání žádosti o dotaci na akci „Kanalizace Proseč – VI. etapa“ v rámci II. výzvy MZ

3. Podání žádosti o dotaci na akci „Kanalizace Proseč -VI. etapa“ v rámci výzvy PK

4. Podání žádosti o dotaci na akci „Oprava povrchu víceúčelového hřiště v Proseči - Za Okály“

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou PCO VIDOCQ s.r.o.

6. Poděkování výboru Dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

7. Spolupráce se společností REMA AOS, a.s.

8. Smlouva č. IE-12-2006057/sis/135 s ČEZ Distribuce

9. Smlouva č. IE-12-2006057/sis/136 s ČEZ Distribuce

10. Smlouva č. IE-12-2006057/sis/137 s ČEZ Distribuce

11. Smlouva č. IE-12-2006057/sis/138 s ČEZ Distribuce

12. Smlouva č. IE-12-2006057/sis/139 s ČEZ Distribuce

13. Smlouva č. IE-12-2006057/sis/140 s ČEZ Distribuce

14. Smlouva č. IE-12-2006057/sis/141 s ČEZ Distribuce

15. Smlouva č. IE-12-2006057/sis/142 s ČEZ Distribuce

16. Smlouva č. IE-12-2006057/sis/143 s ČEZ Distribuce

17. Prodej hasičského auta CAS 32 T 815 6x6 PR2

18. Rozšíření kapacity Pečovatelské služby Proseč

19. Přidělení bytu č. 3 v DCHB

20. Smlouva o výkonu umělecké činnosti s Petrem Máchou

21. Zveřejnění záměru odkupu části pozemků v k.ú. Podměstí

22. Zveřejnění záměru odkupu části pozemku v k.ú. Proseč u Skutče

Dokumenty