Jednání Rady města Proseč č. 1/2016

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
1/2016
Kategorie
Rada města
Datum konání
12. 1. 2016
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
8. 4. 2016

Program:                        

1. Organizační záležitosti

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání

3. Zpráva VZ – rozšíření muzea dýmek

4. Nejvhodnější nabídka – VZ rozšíření muzea dýmek

5. Oznámení výsledku VZ – rozšíření muzea dýmek

6. Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem – VZ rozšíření muzea dýmek

7. Zpráva VZ – stavební úpravy sokolovny

8. Nejvhodnější nabídka VZ – stavební úpravy sokolovny

9. Oznámení výsledku VZ – stavební úpravy sokolovny

10. Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem VZ – stavební úpravy sokolovny

11. Platební výměr za porušení rozpočtové kázně

12. Příprava a podání žádosti o posečkání odvodu

13. Žaloba Římskokatolické farnosti Proseč u Skutče

14. Příprava obhajoby ve věci žaloby

15. Odstoupení předsedkyně OV Martinice

16. Zápis na seznam UNESCO

17. Smlouva ELEKTROWIN

18. Rozpočtové změny

19. Smlouva o zřízení služebnosti – Zvárová

20. Smlouva o zřízení služebnosti – Pacetti

21. Smlouva o zřízení služebnosti – Kvapil

22. Smlouva o zřízení služebnosti – Kučera

23. Smlouva o zřízení služebnosti – MEGATECH Industries Hlinsko s.r.o.

24. Podání žádostí na MMR

25. Podání žádostí na PK

26. VZ „Stavební úpravy č.p. 63 Proseč – ordinace lékaře“

27. Cenová nabídka na opravu chodníku u Jarských

28. Cenová nabídka na zpracování mapového díla

29. Smlouva o zasílání varovných SMS zpráv

30. Nařízení vlády o drobné údržbě související s užíváním bytu

31. Přidělení bytu v čp. 372

32. Žádosti o prodej pozemků

33. Žádost o příspěvek na dopravu pěveckých sborů

34. Výzva pro předkládání žádosti o finanční příspěvek

35. Výzva pro předkládání žádostí o změnu Územního plánu Proseč

36. Směrnice – zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

37. Informace o možnostech rekonstrukce tělocvičny

38. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14207973

39. Dodatek ke Smlouvě VZ č. 26969709

40. Smlouva o zajištění provozu Muzea dýmek

Dokumenty
u_rm_1_16.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:47
Veronika Doležalová
Thumbnail
Soubor(y)
Kategorie dokumentu