Zveřejnění záměru pronájmu p.p.č.2051/2 a p.p.č. 1520/1