Zveřejnění záměru prodeje parcely č.2682 v k.ú. Martinice u Skutče