Zveřejnění záměru odkupu části p.p.č.671/1 v k.ú. Podměstí