Záměr pronájmu pozemku p. č. 2051/4 v k. ú. Paseky u Proseče