Záměr pronájmu nebytového prostoru v čp. 125, ul. Borská, 539 44 Proseč