Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 177 a p. č. 1890 v k. ú. Proseč u Skutče