Záměr pronájmu části parcely č. 338/1 v k.ú. Proseč u Skutče