Záměr pronájmu části parcely č. 21/1 v k. ú. Miřetín