Záměr pronájmu části parcely č. 203/2 v k. ú. Proseč u Skutče