Záměr pronájmu části parcely č. 1152 v k.ú. Miřetín