Záměr prodeje st.parcely č.236, části p.č.306/1 a p.č.300/7