Záměr prodeje pozemků p.č. 1, 1578/2, 1579/1, 1579/27, 1582, 1583, 1584, 1585/1, 1585/2, 1586, 1587, 1600/1 v k.ú. Záboří u Proseče.

Datum vyvěšení na úřední desce
14. 8. 2019
Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
31. 8. 2019
Dokumenty