Záměr prodeje pozemku p. č. 648/26 v k. ú. Podměstí