Záměr prodeje pozemku p. č. 1977 v k. ú. Proseč u Skutče