Záměr prodeje pozemku p. č. 1600/54 a části pozemku p. č. 1600/1 v k. ú. Záboří u Proseče