Záměr prodeje pozemku p. č. 1554/21 v k. ú. Paseky u Proseče