Záměr prodeje parcely č. 10 v katastr. území Záboří u Proseče, obec Proseč

Datum vyvěšení na úřední desce
22. 9. 2020
Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
6. 10. 2020
Dokumenty