Záměr prodeje p. č. 222/9 a p. č. 222/15 v k. ú. Podměstí