Záměr prodeje části p.p.č. 2624/2 v k.ú. Záboří u Proseče