Záměr prodeje části p.p.č. 1873/8 v k.ú. Proseč u Skutče III