Záměr prodeje části pozemku p. č. 398/26 v k. ú. Podměstí