Záměr prodeje části pozemku p. č. 3000 v k. ú. Česká Rybná