Záměr prodeje části pozemku p. č. 2977/1 v k. ú. Česká Rybná